Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαμόρφωση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Λίμνης Πολυφύτου & Ιλαρίωνα στην Ιστορική έδρα του Δήμου Κοζάνης.
Στόχος της Κοινότητας Αιανής και του Δήμου Κοζάνης είναι η δημιουργία ενός πόλου προσέλκυσης επισκεπτών που με σύγχρονο ψηφιακό, διαδραστικό, πολυμεσικό και ψυχαγωγικό τρόπο θα προσφέρει ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον στο ευρύ κοινό και συνεπώς θα συμβάλλει σημαντικά στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 287.800 ευρώ το οποίο περιλαμβάνει και την προμήθεια Μουσειακού Εξοπλισμού.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας με φορέα διαχείρισης την ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας.
Επίσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου δημιουργείται μια λαογραφική έκθεση καθώς και έκθεση με τα σημαντικά προσωπικά αντικείμενα του ευεργέτη της Αιανής Χρήστου Μανώλη.