Επισκέψεις  και συναντήσεις στην Π.Ε Καστοριάς:

10.00. Επίσκεψη στα εμπορικά καταστήματα και στη  Λαϊκή αγορά της Καστοριάς.

12.00. Επίσκεψη  στο Νοσοκομείο

14.00. Συνάντηση με τον Σύλλογο Καφεστείασης.

15.00. Επίσκεψη σε Εκτροφείο γουνοφόρων  ζώων

17.30. Επίσκεψη στη Μεσοποταμία.

19.00. Ομιλία στο Νεστόριο στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου