Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα (28/4) για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία θα διερευνήσει τo ζήτημα του ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, ως θεμελιώδη αρχή και δικαίωμα στην εργασία.

Κατά τη διάρκεια του περσινού Διεθνούς Συνεδρίου για την Εργασία, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας αποφάσισε να συμπεριλάβει στις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία «το ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον».

Με την ευκαιρία αυτή σημειώνεται ότι η Σύμβαση για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και το Προωθητικό Πλαίσιο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, έχουν αναγνωριστεί ως θεμελιώδεις συμβάσεις.

Με βάση την απόφαση αυτή, όλα τα μέλη-κράτη, ακόμα κι αν δεν έχουν επικυρώσει τις συμβάσεις αυτές, καθώς έχουν ήδη ενταχθεί ως μέλη της Οργάνωσης, έχουν υποχρέωση να σεβαστούν, να προωθήσουν και να πραγματοποιήσουν, με καλή πίστη και σύμφωνα με το Σύνταγμα, τις αρχές που αφορούν στα θεμελιώδη δικαιώματα και αποτελούν αντικείμενο των Συμβάσεων αυτών.

Για τον ΣΠΑΡΤΑΚΟ η 28η Απριλίου είναι μία ημέρα που υπενθυμίζει πως ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ θα πρέπει να είναι Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ:

• Να τηρούνται όλα τα μέτρα
• Πρέπει να εφαρμόζονται και να τηρούνται ΟΛΟΙ οι κανονισμοί και οι κανόνες υγείας και ασφάλειας.
• Πρέπει να μην γίνεται καμία εργασία από ανειδίκευτο μη πιστοποιημένο προσωπικό
• Πρέπει να υπάρχει αδιάλειπτη μέριμνα από την πλευρά της εργοδοσίας, ώστε οι εργασίες στους σταθμούς και τα ορυχεία να γίνονται από απολύτως εξειδικευμένο προσωπικό.
• Πρέπει να γίνουν άμεσα στοχευμένες προσλήψεις προσωπικού, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά πόστα και ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό και οι εργασίες να γίνονται με τον πλέον ασφαλή τρόπο.
• Πρέπει να υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση από την πλευρά των εργαζομένων.
• Πρέπει να υπάρχει σωστή υποδομή και λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου.

«ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ»

Γραφείο Τύπου