Τι ακριβώς συντήρηση έγινε και ποιοι έλεγχοι το 2012, ότι υπάρχουν σχετικές εκθέσεις στις οποίες ουδέν προβληματικό θέμα είχε καταγραφεί τότε (το 2012) κι είναι η φωτογραφημένη όλη η διαδικασία ελέγχου της Γέφυρας στα αρχεία των υπηρεσιών, ενώ υπήρξε και χρηματοδότηση (310.000 ευρώ μετά από αίτημα στον τότε Υπουργό Νίκο Δένδια) για την εκπόνηση μελέτης (η οποία δεν έγινε) για να εξετασθεί η φέρουσα ικανότητα της γέφυρας – Η παρέμβαση του Θ. Καρυπίδη για το ίδιο θέμα (Ηχητικό)