Οι Πόλοι Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν ως δράσεις καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας από το 2020 με σκοπό την προώθηση της πληροφορικής παιδείας και της εκπαιδευτικής καινοτομίας, την ανάδειξη του ανθρώπινου εκπαιδευτικού δυναμικού και τη συνεισφορά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη μάθηση. Οι Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε. αποτελούν σημείο συνάντησης, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας σε ζητήματα πληροφορικής και ψηφιακών δεξιοτήτων και φιλοξενούνται σε χώρους που παραχωρήθηκαν δωρεάν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία και έχει αναλάβει το σύνολο των λειτουργικών τους εξόδων.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της λειτουργίας των Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε. Πτολεμαΐδας και Κοζάνης για το σχολικό έτος 2023-24, η αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Δέσποινα Παπαδοπούλου, επισκέφτηκε τη Δευτέρα                 29-05-2023 και την Τετάρτη 31-05-2023 τους Δημάρχους Εορδαίας και Κοζάνης αντίστοιχα.

Στη συνάντηση με τον Δήμαρχο Εορδαίας, Παναγιώτη Πλακεντά, παρουσία και του εκπαιδευτικού του Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε. Πτολεμαΐδας, Χαράλαμπου Ζαραφίδη, επιβεβαιώθηκε η στήριξη του δήμου Εορδαίας σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε. Πτολεμαΐδας και συζητήθηκαν θέματα διαμόρφωσης του πλαισίου και διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Εορδαίας, όσον αφορά την  προώθηση της καινοτομίας.

Στη  συνάντηση με τον Δήμαρχο Κοζάνης, Λάζαρο Μαλούτα, παρουσία και του Συμβούλου Εκπαίδευσης κλ. ΠΕ86 (Πληροφορικής), Αθανάσιου Παπαβασιλείου, συζητήθηκαν θέματα διαμόρφωσης του χώρου του Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε. Κοζάνης και συμφωνήθηκε η ανανέωση και η διεύρυνση της ήδη καλής συνεργασίας σε ζητήματα προώθησης της καινοτομίας.

Τέλος η κ. Δέσποινα Παπαδοπούλου ενημέρωσε τους Δημάρχους Εορδαίας και Κοζάνης για τις νέες δυνατότητες λειτουργίας των Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε., μετά και την παραλαβή εξαιρετικού τεχνολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης: «Αναβάθμιση Εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού σε Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5125500).