Συνέδριο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Computing Power Goes Green», με ακρωνύμιο «GO-GREEN», την Τρίτη 28 Μαρτίου και ώρα 10:00, στην αίθουσα του αμφιθεάτρου της Κοβεντάρειου Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

9:30 – 10:00 Προσέλευση Καλεσμένων
10:00-10:15 Χαιρετισμοί
10:15-10:30 Παρουσίαση του έργου GO_GREEN από τον κ.Κιάνα Στέργιο Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Μετάβασης, Πράσινου Μετασχηματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας
10:30-10:45 Παρουσίαση των έργων «SCALIBUR» και «In2UCO» της εταιρίας Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας Εισηγητές: Θεόδωρος Γκιούρας, Project Manager Dr. Ελένη Πάπιστα, Project Manager
11:00-11:15 Εισηγητής Νικόλαος Κολτσίδας, Εκπρόσωπος της Εταιρίας Proud Farm Θέμα: « Η ψηφιακή μετάβαση της γαλακτοπαραγωγού αιγοπροβατοτροφίας για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος , την κυκλική οικονομία και την οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου»
11:15-11:30 Εισηγητής Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος , Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής τεχνολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Θέμα: «Αρχές Κυκλικής Οικονομίας σε επίπεδο έρευνας και κατάρτισης»
11:30-12:00 Διάλειμμα

12:00-12:15 Εισηγητής Σαμουήλ Ψουνόπουλος , Εκπρόσωπος της Εταιρίας TERRA O.E Θέμα: « Κυκλική Οικονομία στην Κατασκευή»
12:15-12:30 Εισηγητής Τσιόπτσιας Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και ανάπτυξης της εταιρίας ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε  Θέμα: « Καινοτόμες Δράσεις Κυκλικής Οικονομίας του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας »
12:30-12:45Εισηγητής Αναστάσιος Σκόντας , εκπρόσωπος της Εταιρίας GlobalEsco LTD  Θέμα: « Κυκλική οικονομία στον πρωτογενή τομέα: Οργανικά λιπάσματα – Τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα»
13:00 Συζήτηση- Τέλος Συνεδρίου