Στην ημερίδα με θέμα “Αρχειακές διαθεσιμότητες για την οικονομική και παραγωγική ιστορία της Θεσσαλονίκης» που διοργανώθηκε από την Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, σήμερα Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ, συμμετείχε η Κοβεντάρειος Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης
Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία αποτελεί επιστημονικό σωματείο, που έχει ως στόχους του την προαγωγή της μελέτης θεμάτων σχετικών με την αρχειονομία και τη δραστηριοποίηση σχετικά με τη διάσωση, επεξεργασία και προστασία κάθε φύσεως αρχειακού υλικού και την προβολή και αξιοποίηση της ελληνικής αρχειακή κληρονομιάς.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η χαρτογράφηση και η ανάδειξη αρχειακών συνόλων που αφορούν την οικονομική και παραγωγική ζωή της πόλης, με τη συμμετοχή πολυάριθμων πολιτιστικών και άλλων φορέων της.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν σημαντικά, προσβάσιμα ή μη, συναφή αρχειακά σύνολα για την τόνωση του σχετικού, αρχειακού και ερευνητικού ενδιαφέροντος.