Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης ενέκρινε την Τρίτη το πρωτόκολλο νέων μονάδων τιμών, το οποίο αφορά κάποια ειδικά τεμάχια του δικτύου των όμβριων που δεν είχαν προβλεφθεί. Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας που παρουσίασε η ίδια, αφορά εργασίες που έγιναν, μέχρι και το Μάρτιο του 2023.

Οι εργασίες σήμερα βρίσκονται στο 28% της απορρόφησης του έργου ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν στο 18%. Αναλυτικά, το κομμάτι της ύδρευσης έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 43%, η ύδρευση στο 23%, οι αγωγοί ακαθάρτων σε ποσοστό 92%, τα όμβρια σε ποσοστό 27% και η τηλεθέρμανση σε ποσοστό 87%.

Τα συνεργεία του αναδόχου βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα του οικισμού, όπου ολοκληρώθηκε η εκκρεμότητα που υπήρχε με τις εκτάσεις του Αργίλου και τα χωράφια μετατράπηκαν σε ιδιοκτησίες. Αυτή την περίοδο γίνονται διανοίξεις δρόμων για να ολοκληρωθούν τα δίκτυα του συγκεκριμένου τμήματος ενώ στο διπλανό τμήμα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των δικτύων.

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο, με το που θα ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο τμήμα (μέσα στον Ιούλιο) θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των κρασπέδων, ενώ παράλληλα ένα ξεχωριστό συνεργείο θα ολοκληρώνει τις εργασίες στα υπόλοιπα τμήματα, για να περάσει και στο κάτω μέρος του Αργίλου.

xronos-kozanis.gr