Μικροί και μεγάλοι παρευρισκόμενοι, ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν για την ορθή συλλογή αποβλήτων για το σύστημα συλλογής με Διαλογή στην Πηγή που εφαρμόζεται στην περιοχή και δόθηκαν οδηγίες ανακύκλωσης. Παίξαμε το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, με απόβλητα που έχουμε όλοι στο σπίτι μας και μάθαμε ποια υλικά ανακυκλώνονται, ποια επαναχρησιμοποιούνται και ποια μπορούν να κομποστοποιηθούν. Μοιράστηκαν αναμνηστικά δωράκια σε όλους καθώς και έντυποι οδηγοί με οδηγίες ανακύκλωσης.