Το παρόν τεύχος είναι αφιερωμένο στην Κοβεντάρειο Βιβλιοθήκη της Κοζάνης, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο σημαντικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού παλιών βιβλίων που περιέχει, των χειρογράφων, του αρχειακού υλικού αλλά και του όγκου της σύγχρονης συλλογής της.

Στo πρώτο μέρος, αντλώντας στοιχεία από το βιβλίο Θησαυροί της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, γίνεται λόγος για τα ελληνικά έντυπα βιβλία που θησαυρίζονται (15ος ως αρχές του 19ου αιώνα), όπως τα αναφέρει ο Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος, ενώ στο δεύτερο μέρος, με τίτλο

«Ένα Μουσείο Βιβλιοθήκης για τους Ανθρώπους της Κοζάνης: από τους «Θησαυρούς» στις Ιστορίες», λαμβάνουμε πολύτιμες πληροφορίες για τη μουσειολογική προσέγγιση της
βιβλιοθήκης, ως παράγοντα αυτοσυνειδησίας και πολιτισμικής ταυτότητας.

Για να δείτε το ηλεκτρονικό τεύχος «Ειδήσεις Φιλοβίβλων» πατήστε εδώ