Το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη «ΑΓΡΟΒΟΪΟ» διοργάνωσε την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Προοπτικές για μία βιώσιμη και ανθεκτική γεωργία μέσω της ΚΑΠ 2023-2027. Οικολογικά σχήματα και νέες τεχνολογίες», στην οποία συμμετείχαν εβδομήντα δύο (72) επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα της περιοχής του Βοΐου.

Αρχικά έγινε παρουσίαση της προοπτικής και του οράματος του «ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ» από τον Δρ. Αθανάσιο Γιαμουστάρη, ως έναν καινοτόμο φορέα ανάπτυξης, εφαρμογής νέων τεχνολογιών και σημείο επαφής της επιστήμης με τον επιχειρηματία αγρότη.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Dr. Φίλιππος Παπαδόπουλος, παρουσιάζοντας το INOFA, ένα συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας και ενσωμάτωσης υψηλής τεχνολογίας στα παραδοσιακά επαγγέλματα παραγωγής τροφίμου και εφοδιασμού των αγορών.

Έπειτα η κα. Κατερίνα Δουρβανάκη από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, μίλησε για τα οφέλη χρήσης υψηλής τεχνολογίας στη γεωργία, επισημαίνοντας πως πλέον η γεωργία εξαρτάται και από την πληροφορία, με σκοπό την προστασία και πρόληψη από ακραία κλιματικά φαινόμενα, την εξάπλωση ασθενειών με γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της παραγωγής.

Ο κ. Χρήστος Κακαβέλης, από την ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Κοζάνης, ειδικός στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, αναφέρθηκε στα νέα οικολογικά σχήματα που θα παρέχουν στους αγρότες με κάποιες προσθήκες ή τροποποιήσεις στην παραγωγή τους να λάβουν πρόσθετες επιδοτήσεις, λόγω των νέων πολιτικών της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης για το «πρασίνισμα» της γεωργίας και τον μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού κλάδου με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο κ. Χαράλαμπος Δαλαλάκης από την LEADERFARMERHELLAS, μίλησε στους παρευρισκόμενους σχετικά με τους βιοδιεγέρτες, τονίζοντας την σπουδαιότητα διατήρησης της υγείας του εδάφους, με μειωμένη χρήση χημικών λιπασμάτων και αξιοποίηση των οργανικών ουσιών και των μικροοργανισμών του εδάφους, με σκοπό την αύξηση της γονιμότητας του και στη μείωση των ασθενειών.

Τέλος ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του κοινού και των ομιλητών για τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής και την βελτίωση της παραγωγής, με απώτερο στόχο την ανάδειξη της περιοχής του Βοίου, ως τόπου ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών, με τον συγκερασμό της καινοτομίας και της παράδοσης.