Ή επιβεβαιώνεις ότι σήκωσες ένα θέμα και ταλαιπώρησες μια ολόκληρη κοινωνία για να το παίξεις σωτήρας, επιβεβαιώνοντας αυτό που και επίσημα είχαμε καταγγείλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο…
Ή ξέρεις ότι δεν έκανες σωστή και ολοκληρωμένη συντήρηση και επικαλείσαι την βοήθεια του Θεού για να μας φυλάει…
Σε κάθε περίπτωση η γέφυρα ανοίγει χωρίς να έχει παρουσιαστεί επίσημη έκθεση πιστοποιημένου γεφυροποιού επιθεωρητή, όπως ορίζει ο Κανονισμός Επιθεώρησης Γεφυρών του Υπουργείου….