Connect with us

Αποθήκευση ενέργειας: Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο διαγωνισμό

ΕΛΛΑΔΑ

Αποθήκευση ενέργειας: Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο διαγωνισμό

Στα 115.000 ευρώ ανά μεγαβάτ ανά έτος η τιμή εκκίνησης για standalone μπαταρίες.

Έτσι, τις επόμενες ημέρες η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) θα πρέπει να αποδυθεί σε …αγώνα δρόμου για την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού προκειμένου αυτός να διεξαχθεί έως τα τέλη Ιουνίου. Σύμφωνα με την απόφαση η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια από την προκήρυξη έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζονται σε 21 και  28 ημέρες αντίστοιχα.

Διαγωνισμός

Σε κάθε περίπτωση, στην ΥΑ ορίζεται τιμή εκκίνησης για τον πρώτο διαγωνισμό έργων αποθήκευσης ενέργειας  (standalone μπαταρίες) στα  115.000 ευρώ ανά μεγαβάτ ανά έτος (€/MW/έτος). Με άλλα λόγια, οι επενδυτές για να διεκδικήσουν τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης   σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές  θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές που θα κινούνται κάτω από το συγκεκριμένο ποσό.

Οι κάτοχοι των σταθμών που τελικά θα προκριθούν στους δύο πρώτους διαγωνισμούς θα λάβουν  επενδυτική ενίσχυση 200.000 ευρώ ανά μεγαβάτ (€/MW).  Επιπλέον, θα λαμβάνουν και λειτουργική ενίσχυση για  δέκα έτη από την έκδοση της άδειας λειτουργίας των σταθμών αποθήκευσης,  η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της λειτουργικής ενίσχυσης από τον  Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).

Δημοπρατούμενη ισχύς

Η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανέρχεται σε  1.000 MW. Η πρώτη δημοπρασία η οποία θα διεξαχθεί, εκτός απροόπτου στα τέλη Ιουνίου, θα αφορά έργα 400 MW.  Θα ακολουθήσει η  δεύτερη για 300 MW εντός του τρίτου τριμήνου του έτους και η τρίτη για 400 MW εντός του τετάρτου τριμήνου του 2023 η οποία θα αφορά μόνο έργα που θα εγκατασταθούν αποκλειστικά στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης  των περιοχών  Κοζάνης,  Φλώρινας και  Μεγαλόπολης.  Στις δύο πρώτες δημοπρασίες μπορούν να συμμετάσχουν έργα που σχεδιάζεται να εγκατασταθούν ανά τη χώρα, πλην της Κρήτης.

Ο ΑΔΜΗΕ θα μπορεί να εισηγηθεί στη ΡΑΑΕΥ την επιβολή περιορισμών στη συνολική ισχύ των ενισχυόμενων σταθμών αποθήκευσης,  οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε επιμέρους περιοχές του ηλεκτρικού συστήματος, με στόχο την επαρκή γεωγραφική διασπορά των έργων  και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών αποσυμφόρησης των δικτύων.

Για κάθε έργο  που θα συμμετέχουν σε μια δημοπρασία  τίθεται ως ανώτατο όριο ισχύος τα 100 MW. Ωστόσο  ορίζεται μέγιστο όριο κατακύρωσης ισχύος ανά συμμετέχοντα σωρευτικά για την Α’ και τη Β’ ανταγωνιστική διαδικασία στα 100 MW.  Επίσης, έχει προβλεφθεί μέγιστο όριο ανά επενδυτή σε κάθε ανταγωνιστική διαδικασία  στο 25% της δημοπρατούμενης ισχύος.  Επιπλέον, η ΥΑ θέτει και μέγιστο όριο κατακύρωσης ισχύος ανά συμμετέχοντα σωρευτικά για το σύνολο της δημοπρατούμενης ισχύος και στις τρεις ανταγωνιστικές  διαδικασίες του 2023, το οποίο ορίζεται σε 25% της συνολικής δημοπρατούμενης ισχύος, ήτοι όριο 250 MW.

Σε λειτουργία

Οι σταθμοί που θα προκριθούν στους τρεις διαγωνισμούς πρέπει να τεθούν σε λειτουργία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης  από το οποίο έχουν δεσμευτεί τα 200 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση των διαγωνισμών. Επιπλέον, έχουν εξασφαλιστεί περί τα 100 εκατ. ευρώ από το  REPowerEU.  Θα πρέπει να έχει προηγηθεί  υποβολή αιτήματος στον ΑΔΜΗΕ για την ενεργοποίηση της σύνδεσης των έργων έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2025.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, στις Ανταγωνιστικές Διαδικασίες δύνανται να συμμετέχουν σταθμοί αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που εγκαθίστανται σε άλλες χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,  υπό την προϋπόθεση προγραμματισμού σύζευξης των αγορών εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας με τις αντίστοιχες της Ελλάδας έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Τα τιθέμενα κριτήρια πληροί η Βουλγαρία.

«Μαγνήτης» επενδυτών η αποθήκευση ενέργειας

Συνολικά προβλέπεται η στήριξη ενός χαρτοφυλακίου έργων συνολικής ισχύος 1 GW, ωστόσο, το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι πολλαπλάσιο όπως άλλωστε είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια με τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).  Έτσι, και με τα έργα αποθήκευσης ενέργειας ενώ το  υπό αναθεώρηση Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) θεωρεί ότι για την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας απαιτούνται μονάδες 8,1  GW (γιγαβάτ) – 5,6 GW  μπαταρίες και 2,5 GW με την τεχνολογία της αντλησιοταμίευσης  –  συνολικά  η ΡΑΕ έως τον Μάρτιο είχε εκδώσει 356 άδειες, συνολικής ισχύος 24 GW εκ των οποίων οι 306 άδειες (18,7 GW) αφορούν μονάδες συσσωρευτών. Μάλιστα, ένας σημαντικός αριθμός έργων, ισχύος 5,3 GW, έχουν ωριμάσει αδειοδοτικά  και έχουν υποβάλλει αίτημα στον ΑΔΜΗΕ για σύνδεση με το δίκτυο.

H αποθήκευση ενέργειας είναι αναγκαία για την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος, εξαιτίας της μεγάλης διείσδυσης των ΑΠΕ, όπως έχει διαμηνύσει πολλάκις η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ που αναγκάζεται για την αποφυγή  μπλακ άουτ να προχωρά συχνά σε περικοπές «πράσινης» ισχύος.  Έτσι, τα έργα αποθήκευσης ενέργειας θα προστατεύσουν και το σύστημα, αλλά και τους επενδυτές που διαθέτουν μεγάλα χαρτοφυλάκια ΑΠΕ, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιούν την περίσσια αιολικής ή ηλιακής ενέργειας όταν η ζήτηση είναι χαμηλή.

Επίσης, η αποθήκευση αποτελεί το απαραίτητο «εργαλείο» για τη διείσδυση περισσότερων ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα, οι οποίες αποτελούν τη φθηνότερη πηγή ενέργειας, συμβάλλοντος έτσι στον περιορισμό του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές. Ήδη όλα τα εγχώρια ενεργειακά τζάκια έχουν …πάρει θέση για την επόμενη μέρα στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και διεθνείς κολοσσοί οι οποίοι θεωρούν την Ελλάδα μια από τις πιο ελκυστικές αγορές στην Ευρώπη για την ανάπτυξη αντίστοιχων έργων.

ot.gr

More in ΕΛΛΑΔΑ

APXH